camera thân

Camera Thân Hồng Ngoại

Sở dĩ, camera quan sát này được gọi là camera thân hồng ngoại là vì do kiểu dáng cấu tạo bên ngoài của camera này. Với thân hình trụ hay còn gọi hình ống, thon…

CHỌN